Outsourcing

6. June 2020

BHA Statsautoriseret Revision A/S er et moderne revisionsfirma med 3 erfarne statsautoriserede revisorer og i alt 14 dynamiske medarbejdere. Vi henvender os primært til mindre og mellemstore virksomheder, der ønsker kvalificeret rådgivning og revision.

BHA Statsautoriseret Revision A/S kan varetage bogholderifunktionen med korrekt bemanding og kompetencer, uden sygdom, ferie, fravær eller opsigelse.

Typiske opgaver der outsources er:

  • Finansbogholderi
  • Debitorstyring
  • Kreditorstyring
  • Moms
  • Lønadministration
  • Økonomistyring
  • Eksternt regnskab
  • Budget og likviditet
  • Administrativ IT styring
  • Ad hoc opgaver indenfor al administration