SKAT

6. June 2020

BHA Statsautoriseret Revision A/S er et moderne revisionsfirma med 3 erfarne statsautoriserede revisorer og i alt 14 dynamiske medarbejdere. Vi henvender os primært til mindre og mellemstore virksomheder, der ønsker kvalificeret rådgivning og revision.

Skatteområdet er et væsentligt og kompliceret område for de fleste virksomheder og personer. Det er ikke længere tilstrækkeligt, at opfylde lovens bogstav – også lovens ånd skal efterleves.

Gennem vores rådgivning hjælper vi med at skabe det nødvendige overblik, som grundlag for at vælge de optimale løsninger.

Selskabsskat, told, moms, transfer pricing, personbeskatning samt skattespørgsmål i forbindelse med generationsskifte og omstruktureringer er blot nogle af de mange områder vi rådgiver professionelt om.

MOMS, TOLD OG AFGIFTER

Indirekte skatter som moms og afgifter kan være af væsentlig økonomisk betydning for virksomheden, hvorfor det er vigtigt at virksomheden har fuld klarhed over de til enhver tid gældende love og regler.

VI HJÆLPER MED:

  • At etablere administrative rutiner, som sikrer smidig og korrekt behandling.
  • At afklare forskellene i momsregler inden for EU, og belyse mulighederne.
  • At afgifter og moms betales i overensstemmelse med gældende regler.
  • At virksomheden får godtgjort relevante afgifter bl.a. moms og afgifter betalt i udlandet.
  • At virksomheden til enhver tid er korrekt registreret hos SKAT.
  • At yde aktiv assistance ved myndighedskontrol.

TRANSFER PRICING

Indenfor international selskabsbeskatning er der stigende fokus på transfer pricing, hvilket betyder at danske selskaber med udenlandske moder- eller datterselskaber skal sælge eller købe varer og tjenesteydelser på almindelige handelsmæssige vilkår, tilsvarende handel mellem uafhængige parter.

Vi hjælper virksomheder med at udvikle prispolitikker og dokumentation, påkrævet i overensstemmelse med ”armlængde” princippet, samt den til enhver tid gældende skattelovgivning.